Peter Mutabaruka arahamagarira Abanyarwanda gushira ubwoba bagahangara Kagame na FPR

3 comments

  1. Uraho Mr Peter Mutabaruka. Nejejwe cyane n’ubutwari bwawe. Nabandi nkawe bahagurukiye kuvuga ibibazo bibabaje by’igihugu cyacu. God bless you.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s