Abataripfana b’Ishyaka Ishema dukwiye gushishikarira kwihugura kugira ngo turusheho guhagarara bwuma.

basasaNk’uko twabyibanzeho mu nama z’ubuyobozi bukuru bw’Ishyaka Ishema zabaye muri aya mezi abiri ashize, kwiyandikisha nk’umurwanashyaka ni byiza cyane ariko ni intambwe ya mbere. Kwinjira mu ishyaka ubwabyo ntibituma umuntu ahita ahinduka umunyapolitiki, agomba no gufata igihe cyo kwihugura kugira ngo ahabwe cyangwa yunguke ubumenyi bumufasha guhangana n’ibibazo bya politiki no gutanga umuganda we mu kubibonera umuti. Iyo ayo mahugurwa adakozwe umuntu yitwa umunyapolitiki ariko agakomeza kwitekerereza nk’umuturage usanzwe. Haba habuze ikintu gikomeye.

Ishyaka ryacu ryakomeje kubisobanura , abiyandikishije mu makipe Ishema ni urubuga bahawe rwo kwitoza ibya politiki. Uwiyemeje kwinjira mu ikipe , yemera no gukora imyitozo ya ngombwa : Gukurikirana amakuru avugwa ku Rwanda no ku Karere k’Ibiyaga bigari ; gukurikirana neza ibiganiro binyuranye bitangwa n’abayobozi b’ishyaka, gusoma inkuru zihita ku rubuga http://ishemaparty.org/ Twibutse ko inkuru zifite icyo zatwungura zisohoka ku rubuga http://leprophete.fr cyangwa ku zindi mbuga, Umunyamabanga ushinzwe itangazamakuru akora uko ashoboye akazishyira ku rubuga rw’ishyaka ryacu kugira ngo muzisome bitabagoye. Nyabune mujye mufata igihe cyo gusoma izo nkuru kuko kenshi ziba zirimo inyigisho.

Indi nama nagira abayobozi b’amakipe Ishema ni uko batatinya gufata za « Initiatives » , bagahuza Abarwanashyaka kenshi, bakajya impaka ku makuru agezweho , bagafata ingamba zo gushyigikira Ishyaka muri gahunda ribagezaho, ari izihutirwa , ari n’izizashyirwa mu bikorwa mu gihe kiri imbere. Bagomba no gutinyuka kugenderera abatari mu ishyaka ryacu bakarimenyekanisha mu bwubuhane. N’ubwo gukora politiki bifitiye igihugu cyose akamaro, si urugamba rworoshye :ababyiyemeje ntibakwiye kwiryamira ngo bagone.

Muri make dore ingingo eshatu dukunze kuvuga ko zihatse ibikorwa bya politiki by’ishyaka ryacu :

1.Kumenya umwanzi duhanganye :

Nta na rimwe umurwanashyaka w’Ishyaka Ishema agomba kwibagirwa ko, muri iki gihe, nta wundi mwanzi (adversaire) duhanganye utari Agatsiko kayobowe na Paul Kagame kigaruriye FPR. Ibyo bituma Ishyaka FPR ariryo tugomba guhozaho ijisho kuko ariryo rifite ubutegetsi kandi rikaba ribukoresha nabi mu guhonyora uburenganzira shingiro bwa rubanda. Aka Gatsiko kibwira ko ubutegetsi ari umwihariko wako tugomba kukarwanya mu buryo bwose bushoboka. Nanone ariko n’andi mashyaka bigaragara ko afitanye ibanga cyangwa akaba ashyigikiye FPR ntidushobora kuyafata nk’incuti, bibaye ngombwa nayo twayatsaho umuriro.

2.Guhitamo urugamba turwana

Burya muri politiki habamo ingamba(combat) nyinshi . Zose ntiziterurirwa rimwe. Muri iki gihe Ishyaka Ishema rishyize imbere urugamba rwo guhangana n’Iterabwoba rya FPR-Kagame, Ikinyoma gikwirakwiza IMPUHA n’Ingeso yo kwikubira ibyiza byose by’igihugu hashingiwe ahanini ku irondakoko. Gahunda z’urukozasoni nka « Ndi Umunyarwanda » ivangura abana b’u Rwanda igamije guheza mu ipfunwe Gahutu ntituzahwema kuyamagana no kuyirwanya kugeza isenyaguritse burundu igakoza isoni abayitangije n’abayishyigikiye.

3.Indangagaciro turwanira ishyaka

Ntabwo Ishyaka Ishema rirwana intambara ritazi uko zashojwe kandi ntirizigera rirwanira ubusa .Icyo tugamije ni uko indangagaciro z’Ukuri(Vérité) , Ubutwari (Intrépidité) n’Ugusaranganya ibyiza by’igihugu(Justice Sociale) zahabwa intebe mu migenzereze y’abenegihugu bose, Ishuri rya Repubulika rikifashishwa kugira ngo zirusheho gucengezwa mu mitima no mu mitwe y’abana bacu .

Niyo mpamvu Demokarasi y’Impanga tuzakomeza kuyitekerezaho, kuyinoza no kuyiganiraho n’abenegihu b’amoko anyuranye kugira ngo turebe uko yazashyirwa mu bikorwa hagamijwe guca burundu umuco wo kwikubira ibyiza by’igihugu hashingiwe ku irondakoko cyangwa irondakarere.

Inzira y’amahoro dushyize imbere ni indangagaciro yerekana ko rwose kubaha ubuzima bwa buri mwenegihugu ariyo ntego yacu. Ariko byumvikane neza, kuvuga ko dushyize imbere inzira y’amahoro ntibivuga ko twakwicara gusa tukarebeera abafite uburambe mu kumena amaraso ya rubanda ! Uko byamera kose abo bo bazabibazwa kandi bazagira uko babiryora.

Umwanzuro

Mu gihe Ishyaka Ishema ryiteguye bidasubirwaho gutera intambwe yo kuba ryafatanya urugamba n’andi mashyaka tureba mu cyerekezo kimwe, birakwiye ko inzego z’ishyaka ryacu zarushaho kunozwa, abarwanashyaka bacu bakamenya neza « Ikipe bakinamo » iyo ariyo.

Turasaba Abanyarwanda bose bibona mu bitekerezo by’Ishyaka Ishema ko bagerageza kudushyigikira bihutira kugura Ikarita y’Umurwanashyaka . Muzayisanga ku bayobozi bakuru b’Ishyaka no kubayobozi b’Amakipe Ishema. Iyo Carte igura amayero 25 gusa (25€).

Bantu bacu b’i Buruseli,Mons, Charleroi,Liège… ni ukwigomwa ikidali kimwe gusa maze mugasunika ubwato bw’inyabutatu kugeza twambutse inkombe, kandi abasaare babwo babasezeranyije kutabatenguha mu gukura igihugu cyacu mu muhengeri w’amaganya cyashyizwemo na FPR inkotanyi guhera mu kwakira 1990. Uyu mwaka w’i 2014 ntuzarangire Abanyarwanda badashubijwe ishema ryabo. Ngiyo intego twihaye kandi insinzi ni mwe.

Mboneyeho gushimira byimazeyo abakunzi b’Ishema barishyigikiye kuva rivuka ku italiki ya 28/01/2013 kugeza ubu ;ibyo twagezeho birashimishije kandi ngo « nyir’amaso yerekwa bike ibindi akibonera !».

Reka twibwirire na babandi bakunze kwivugira ngo« Nikundira Ishyaka Ishema » ariko akaba ntacyo bakora ngo batere inkunga gahunda zaryo. Inkunga yabo irakenewe, ubu kurusha ejo hashize.

Ababishoboye bagura amakarita bakoresheje virement banquaire kuri konti : IBAN-BE72-063448409716. Igihe muzaba mwashyizeho umwirondoro wanyu wose na adresse, ikizakurikiraho ni ukuboherereza ikarita.

Abo bidashobokeye bashobora kumpamagara kuri Tél 0032/(0)489440353 bagasiga message,ubwo nazakora ibishoboka byose ngo tubone umwanzuro.

Umusaruro w’iki gikorwa n’iteganyabikorwa rigamije kwihutisha gahunda yacu yo gushushubikanya Agatsiko gakomeje kuyobora Abanyarwanda nk’amatungo bizagezwa ku barwanashyaka bose n’abaterankunga bacu nyuma ya congrès idasanzwe y’ishyaka izaba mu kwezi kwa Mutarama 2014 mu kwizihiza isabukuru y’umwaka ushize Ishyaka Ishema ry’u Rwanda ritangijwe ku mugaragaro.

Mbifurije mwese kugira ishema ryo guhaguruka mugaharanira kuba Abenegihugu bareshya mu gihugu cy’u Rwanda.

Imana ibahe kuramba.

Déogratias Basesayabo,

Umunyamabanga mukuru wungirije

Ushinzwe Umutungo, 

Intara y’Amajyaruguru n’Ububiligi.

1 thought on “Abataripfana b’Ishyaka Ishema dukwiye gushishikarira kwihugura kugira ngo turusheho guhagarara bwuma.

  1. Pingback: where to buy authentic nfl jerseys

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s