Ubufatanye bwa RNC na FDU bwagiriye akamaro kanini RNC nyamara buhungabanya FDU.

download (1)download (3)

 

 

I. Inzira eshatu zo gukorera hamwe n’umusaruro zitanga.

Nk’uko twabigarutseho kenshi, abantu bishyira hamwe baba bafite ikibahuza. Bashobora guhuzwa n’umurongo wa politiki basangiye, cyangwa bagahuzwa no gushaka imyanya mu butegetsi. Muri rusange bitanga iyi foto:

  1. Iyo amashyaka abiri cyangwa menshi ahuje umurongo wa politiki yishyize hamwe, abyara umutwe ukomeye kurushaho.
  2. Iyo ishyaka rishyize imbere umurongo wa politiki ryiyunze n’irindi riharanira imyanya, irirwanira umurongo wa politiki rirushaho gukomera, naho irirwanira imyanya rigasubira inyuma (akenshi ricikamo ibice ndetse rigatakaza abayoboke).
  3. Iyo amashyaka abiri aharanira imyaya yishyize hamwe, iyo myanya ashobora kuyibona, ariko ntacyo biyongerera mu gukomera. Cyakoze akenshi arangiza abishwaniyemo, kuko buri wese hari aho agera agakurura yishyira.

Ushishoza arabona ko muri ibi byiciro hari ikiburamo. Ntituvuze icyo byatanga amashyaka abiri afite ibyerekezo bya politiki binyuranye aramutse yishyize hamwe. Impamvu iki cyiciro tutagishyizemo, ni uko ubusanzwe bidashoboka. Kuko nyine aba aharanira ibyerekezo binyuranye, ntiyashobora kwishyira hamwe. Iyo bibaye, hari rimwe riba ryahisemo kuzibukira ibitekerezo ryarwaniraga rikurikiranye imyanya mu butegetsi. Ibi rero bihita bigwa mu cyiciro cya kabiri. Rihatakariza abayoboke ndetse akenshi rigacikamo ibice. Inzira ya gatatu yo ntituri buyitindeho. Ibyo kurwanira imyanya biba iyo abantu bari mu ruhando rw’amatora. Si ko rero bimeze ku mashyaka ya opposition. Umunsi yinjiye mu matora, tuzareba icyo bitanga. Reka ahubwo dutange ingero za ziriya nzira ebyiri zibanza.

1. Inzira ya mbere: Iyo amashyaka ahuje umurongo wa politiki yishyize hamwe cyangwa agakorana, abyara umutwe ukomeye kurushaho.

Urugero rw’iki cyiciro cya mbere umuntu yarurebera mu ivuka ry’ishyaka FDU-Inkingi. Nk’uko n’izina ryaryo ribigenura, ni urwunge rw’amashyaka menshi aharanira demokarasi. Ryashinzwe tariki 29 mata 2006 ubwo amashyaka atatu yiyemezaga gushyira hamwe. Ayo ni Alliance Démocratique Rwandais (ADR-Isangano), Forces pour la Résistance Démocratique (FRD) na Union des Forces Démocratiques Rwandaises (UFDR). Mu mateka ya politiki y’u Rwanda, ni cyo cyitegererezo cya mbere twagize cy’amashyaka anyuranye yishyira hamwe. Uku kwishyira hamwe ni ko kwabyaye umutwe ufite ingufu nka FDU-Inkingi. Izi ngufu zigaragarira mu kuba ari ryo shyaka rya mbere ryateye intambwe ifatika mu guhindura politiki y’ u Rwanda: Kohereza Umukuru waryo Victoire Ingabire kujya gukorera mu Rwanda. Mbere y’aha, utavuga rumwe na leta wese yabanzaga gusohoka mu gihugu ngo abone kubumbura umunwa. N’ubwo abantu bashobora kurangara ibintu ntibabihe agaciro kabyo, buriya Victoire Ingabire na Ntaganda bakoze amateka. Umwe yabaye uwa mbere wahisemo gutaha mu Rwanda agiye kubwira ubutegetsi ko hari ibyo bunengwa. Undi yabaye uwa mbere wabikoze adasohotse mu Rwanda. Ni intambwe ikomeye. Tugarutse kuri FDU-Inkingi, yatubera icyitegererezo cy’uburyo amashyaka yishyize hamwe ahuje icyarekezo yunguka Ingufu. Gusa nk’uko tuza kubireba, iyi ntambwe hari aho yageze iratsikira.

2. Inzira ya kabiri: Iyo ishyaka rishyize imbere umurongo wa politiki ryiyunze n’irindi riharanira imyanya, irirwanira umurongo wa politiki rirushaho gukomera, naho irirwanira imyanya rigasubira inyuma.

Urugero rumwe rw’iki cyiciro cya kabiri twararubonye mu masesengura ashize. Twabonye uburyo MDR 91 yakurikiranye imyanya Ikazibukira umurongo wa politiki wa MDR 59. Nk’uko ririya hame ribivuga, MDR 91 yabanje gucikamo ibice, birangira isenyutse burundu. Naho FPR yo byayongereye imbaraga. Reka tunyarukire n’ahandi hatagira ukeka ko ari umwihariko wacu.

Mu Budage, ishyaka CDU rikuriwe na Angela Merkel muri uku kwa cyenda ryatsindiye manda ya gatatu. Ni ishyaka ryo muri wa murongo bita Droite. Kuko ariko ritigeze rigira ubwiganze busesuye bw’amajwi, manda ebyiri zishize ryagiye ryiyunga n’abandi mu gushyiraho guverinoma. Muri 2005, CDU ryari ryagize amajwi 35,2% ryiyunze na SPD yari yagize amajwi 34,2%. Murabona ko banganyaga ingufu. Nyamara iyi SPD ni iyo mu murongo wundi bita Gauche. Bishatse kuvuga ko iyi SPD yahigitse umurongo wayo wa politiki ikurikiranye imyanya. Mu matora akurikiyeho, yahise ihanantuka ibona 23%. Uku kwishyira hamwe n’abo badahuje na CDU byayigizeho ingaruka ariko kuri yo ntizakabije, kuko nk’ishyaka riri imbere mu matora, politiki zaryo ni zo zashyizwe mu bikorwa. Muri 2009 CDU yagize 33,8%. Mu gushyiraho guverinoma, yiyunze n’irindi shyaka na ryo ryo mu murongo wa Gauche ryitwa FDP, ryari ryagize 14,6%. Iri na ryo bivuze ko ryahisemo kuzibukira umurongo waryo wa politiki mu kwifatanya n’abo badahuje. Ryishakiraga imyanya. Ingaruka ni uko ejobundi, mu matora ya 2013, ryahanantutse rikagira 4,8%. Ryatakaje hafi ¾ by’abayoboke baryo. Uku ni ko bigendekera ishyaka ryose riteshwa kubaka umurongo wa politiki rigahitamo kwikurikiranira imyanya. Ikindi cyagiye kiranga aya mashyaka ni ugucikamo. Koko rero hari bamwe mu bayobozi n’abayoboke bayo babaga bakomeye ku murongo wa politiki w’ishyaka, bakumva bidakwiye kuwugurana imyanya y’akanya gato.

Ibi rero tumaze kubona ahandi, no mu Rwanda ni uko. Dufashe urugero rw’aya mashyaka tubona mu Rwanda yiyunze na FPR n’ayikorera mu kwaha, ntibigoye kubona ko yamaze kuzima. Kandi ni byo dore amaze imyaka 19 atagira umurongo wa politiki, ahubwo abeshejweho no kugabana utwanya akuburirwa na FPR. Ndahamya ntashidikanya ko uwavanaho uyu mutaka bakoraniramo na FPR, ugafungura urubuga rw’amashyaka, aya yose nta n’iryageza ku ijwi 0,1%. No muri opposition wabiharebera. Gusa muri opposition biragoye kuko amashyaka dufite nta matora arajyamo ngo tubone ingaruka nziza cyangwa mbi zo kwishyira hamwe. Nyamara hari ingero zitanga icyitegererezo. Dufate urugero ruto ku byabaye muri FDU mu minsi ishize.

Abibuka neza, mwibaze igihe gucikamo ibice n’ubwumvikane buke byagiriye ahagaragara. Murasanga bihura na cya gihe hari impaka (wenda zitasohokaga hanze) zo guhitamo gukorana cyangwa kudakorana na RNC. N’izindi mpamvu ntizabura, ariko iki na cyo cyagizemo uruhare kandi birumvikana. Nitwegeranya amatariki y’ibintu binyuranye, biradufasha kubona isano bifitanye:

  • Victoire Ingabire yatashye mu Rwanda tariki 17 mutarama 2010.
  • RNC yavutse ku mugaragaro tariki 12 ukuboza 2010.
  • Nyuma y’umubonano wabereye i Bruxelles (mu Bubiligi) ku wa 19 Ukuboza 2010, intumwa za Komite Nshyigikirabikorwa ya FDU-INKINGI zagiranye umwiherero n’intumwa z’IHURIRO NYARWANDA RNC (Rwanda National Congress) mu gihugu cy’u Busuwisi kuva ku wa 21 kugeza ku wa 25 Mutarama 2011, bagirana amasezerano y’ubufatanye.
  • Muri uyu mwaka wa 2011 niho ubwumvikane buke mu bayobozi ba FDU-Inkingi bwagiye ahagaragara, buri gice gishinja ikindi gutandukira ku murongo n’amatwara y’ishyaka. Ntibyagarukiye aha kuko byanabyaye ubwumvikane buke hagati y’aya mashyaka yombi na CNR-Intwari yari isanzwe ifitanye ubufatanye na buri ryose ku ruhande rwaryo. Byarangiye CNR-Intwari ikuyemo akayo karenge.

Uwareba aya matariki hari ibintu bibiri agaragaza. Icya mbere kiratangaje. Ni ukuba RNC yaragiranye amasezerano y’ubufatanye na FDU nyuma y’ukwezi kumwe ivutse. Ni nk’umwana wavutse nyuma y’ukwezi agashyingirwa. Wagira ngo ni cyo RNC yari yavukiye, kuko ari nka cyo gikorwa cya politiki cya mbere yakoze. Ikindi aya matariki agaragaza ni uko imishyikirano hagati y’abashinze RNC na FDU-Inkingi yari imaze igihe iba mu ibanga. Bitabaye byo, ntiwakumva ukuntu bateguye imishyikirano mu kwezi kumwe RNC yari imaze ivutse. Ibi rero byadufasha kumva ahaturutse ubwumvikane buke bwatumye Victoire agenda wenyine, abari bariyemeje kumuherekeza bakisubiraho. Ikibihamya ni uko ibice bibiri bitavuze rumwe ku itaha rya Victoire ari na byo nyuma byakomeje guterana amagambo ku bufatanye na RNC (ikiyobowe na Eugène Ndahayo n’ikiyobowe na Nkiko Nsengimana).

Aha rero rya hame rya kabiri ryarujujwe. Iyo amashyaka adahuje icyerekezo cya politiki yishyize hamwe, rimwe rirahahombera irindi rikahungukira. Tumaze kureba uko FDU yahahombeye igatakaza bwa bumwe bwari bwarayiranze kuva 2006, igacikamo ibice, umuyobozi wayo akagenda nk’inkeho kandi atabuze ababo. Reka noneho twibaze icyo RNC yahungukiye. Igikuru ni uko ubufatanye na FDU bwatumye ibona aho yinjirira mu banyarwanda batuye mu mahanga. Yari imaze gushingwa n’abantu bari basanzwe ari ibigugu bya FPR. Ntibyoroshye rero kubona aho uhera urwanya cyangwa wamagana “système” wabereye umwubatsi mukuru. Ryari ihurizo kubona aho bahera binjira mu ruhando rwa “opposition”. FDU yababereye nk’umubyeyi wa batisimu wo kuberekana mu banyarwanda no kuvuga ngo “ntimwikange nta kibazo”, “ni abacu”, “na bo turatahiriza umugozi umwe” n’ibindi nk’ibyo. Aha hadufasha kumva impamvu ari cyo gikorwa abo muri RNC bihutiye nyuma y’ukwezi kumwe gusa umutwe wabo ugiye ahagaragara.

Tubaye rero nk’abanzura, biragaragara ko ubufatanye bwa RNC na FDU bwagiriye akamaro kanini RNC nyamara bugahungabanya FDU. Ni ko bigenda iteka. Amateka ahora yisubiramo. Ni na ko byagendekeye MDR 91. Nta gishya mu nsi y’ijuru! Iyo abantu bafatanyije urugendo bagana hamwe, biba ari mahire. Iyo babikoze batagana hamwe, umwe aba yayobye. Umurongo wa politiki rero ni wo ufasha abantu kubona ko berekeza hamwe, cyangwa ko inzira zabo amaherezo zizabyara amahari. Gusa aha nta wabura kwibaza impamvu abahuje umurongo wa politiki na bo bagira batya bakibyaramo amahari. Ni ikibazo umuntu atahigika.

 

Byavanywe mu nyandiko ya Edmond Munyangaju ” Kwiyubaka kwa opposition ishingiye ku mirongo ya Politiki” yasohotse ku rubuga Leprophete.fr kuwa 17 Ukwakira 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s